Leiden 2014-2015

Lezing in Leiden op dinsdag 25 november 2014

Het onderwerp van de lezing door Prof. Lawrence Stager (Harvard University) is ‘Rites of Spring in the Carthaginian Tophet’. De Tophet was de plaats waar in de Phoenisch-Punische wereld kinderen werden begraven en – zoals de spreker zal beargumenteren – ook werden geofferd.

We zullen van onze aanwezigheid in Leiden profiteren om eveneens een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum voor Oudheden, museum waar ’s avonds de lezing plaats vindt. De toegang tot het museum is gratis. Toegang tot de tentoonstelling ‘Carthago’ is voor de studenten van Gent ook verzekerd (gratis en als ‘preview’ want de tentoonstelling gaat pas de dag nadien officieel open). Na afloop wordt er een receptie aangeboden.

Er wordt een bus met 38 zitplaatsen ingelegd om aan die lezing te kunnen deelnemen.

Tijdschema

  • Vertrek van de bus : 11.45 Hr aan de TraBla
  • Trajectduur : vermoedelijk 2.30 uren
  • Bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheden van 14.30 Hr tot 17.00 Hr
  • Tussen 17.00 Hr en 19.30 Hr wordt er tijd voorzien om ergens te gaan eten. Leiden is eveneens een bruisende universiteitsstad die op dat gebied veel mogelijkheden biedt.
  • De lezing duurt van 20.00 Hr tot 21.30 Hr en wordt gevolgd door een receptie die tot ongeveer 22.30 Hr zal duren.
  • De bus vertrekt rond 22.30 Hr terug naar Gent, alwaar we op woensdag 26 november rond 01.00 Hr zullen toekomen.

OPGELET : we zijn gebonden aan een strikt tijdschema, iedereen wordt geacht aan de TRABLA te zijn om 11.30 Hr. We kunnen dus niet wachten op telaatkomers.

Administratieve en financiële aspecten

Er wordt aan elke deelnemer een persoonlijke bijdrage van 10 € gevraagd. Deze som dient gestort te worden op rekeningnummer BE64 001-6266467-52 van de Archeologische werkgroep. Vermeld uw naam, voornaam, studierichting en jaar, zodat wij weten wie zich ingeschreven heeft.

 

OPGELET : je bent maar ingeschreven op het moment dat de betaling uitgevoerd is.

Vergeet je studentenkaart niet om gratis toegang te hebben tot het museum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *